DIMA cung cấp các ứng dụng viết sẵn cho Facebook để làm các chương trình marketing cho Facebook Fanpage như:

- Thi ảnh
- Thi trả lời câu hỏi
- Thi video...