Dima là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tiếp thị trực tiếp (Direct Marketing) như database, telesales, direct mail. Bên cạnh đó, Dima còn cung cấp các hoạt động BTL marketing khác như activation, trưng bày, chấm điểm, khách hàng bí ẩn,... Chúng tôi thường sử dụng các công cụ digital để triển khai hoạt động của mình, như là: SMS, Email, Online Marketing.
 
Dima cung cấp các dịch vụ như sau:
- Dữ liệu khách hàng
- SMS Marketing
- Field marketing
- Tele-marketing/sales
- D2D marketing
- Email Marketing
- Online marketing