DIMA cung cấp các dịch vụ Online Marketing như sau:

Mạng Xã hội (Facebook, Twitter,...)

- Tư vấn lập Fan page
- Giới thiệu đến khách hàng bằng email
- Tư vấn quảng cáo (Facebook Ad,...)
- Các hoạt động chăm sóc Facebook hàng ngày (viết bài, up hình ảnh, thông tin,....)
- Báo cáo thống kê Facebook bằng công cụ Google Analytics.

Google

- Tư vấn quản lý website bằng Analytics.
- Tư vấn từ khóa
- Tư vấn CPC marketing với Adwords
- Tư vấn quản lý web bằng các công cụ khác của Google

Hãy liên lạc chúng tôi để có thêm thông tin. ĐT: (08) 6292 5229. Fax: (08) 6292 5226. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..